Informacje Studia Podyplomowe 2017

ELEKTROENERGETYKA TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ

znaczek 1

Organizator

Wydział Elektryczny - Instytut Elektroenergetyki - Zakład Trakcji Elektrycznej

Adres

00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75
tel.: (22) 234 7344, (22) 234 7551

Strona WWW

http://ztu.ime.pw.edu.pl

Kierownik

Doc. dr hab. inż. Tadeusz Maciołek

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Charakterystyka

Zakład Trakcji Elektrycznej Instytutu Elektroenergetyki - Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej uruchamia kolejną edycję studiów podyplomowych, prowadzonych jako dwusemestralne studia niestacjonarne. Studia przewidziane są dla magistrów inżynierów i inżynierów oraz osób posiadających stopień licencjata, zatrudnionych w: transporcie, miejskim, metrze, kolejnictwie, bądź pracujących w przedsiębiorstwach zajmujących się zagadnieniami zasilania elektroenergetycznego, elektrycznych pojazdów trakcyjnych w zakresie projektowania, eksploatacji i budowy. Studia obejmują zagadnienia związane z systemem zasilania trakcji elektrycznej sieciowej. Szczególny nacisk położony jest na zasilanie trakcyjne tramwajowe, kolejowe, prądu stałego jak i przemiennego. Obejmują zagadnienia techniczne, konstrukcyjne, eksploatacyjne jak również unormowania prawne polskie i europejskie. W trakcie studiów przewidziane są również zajęcia projektowe ze specjalistami.

Tematyka studiów  (wykłady, laboratoria, projekty):

  • Teoria trakcji elektrycznej
  • Zasilanie elektroenergetyczne systemów trakcyjnych i aparatura podstacji trakcyjnych
  • Sieci trakcyjne i odbieraki
  • Obwody główne nowoczesnych pojazdów trakcyjnych
  • Bezpieczeństwo i oddziaływanie zelektryfikowanego transportu szynowego
  • Normy i wymagania dla podsystemu energia

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Politechniki Warszawskiej, jak i fachowców praktyków z wielu przedsiębiorstw, między innymi:

Prof. dr hab. inż. Adam Szeląg

Doc dr hab. inż. Tadeusz Maciołek

Dr hab. inż. Mirosław Lewandowski

Prof. dr hab. inż. Antoni Dmowski

Prof. dr hab. inż. Józef Paska

Dr inż. Zbigniew Drążek

Dr inż. Konrad Tuliński

Dr inż. Marek Pawlik

Mgr inż. Włodzimierz Jefimowski

Mgr inż. Anatolij Nikitenko

Mgr inż. Maciej Wieczorek

Mgr inż. Mirosław Urbański

Mgr inż. Radosław Burak-Romanowski

Mgr inż. Jan Raczyński

Mgr inż. Bogdan Płeska

Mgr inż. Jacek Ziep

Mgr inż. Marek Kaniewski

Inż. Adam Majchrzycki

Mgr inż. Jan Boryczka

Miejsce zjazdów:

Zajęcia będą się odbywały na Wydziale Elektrycznym PW, w ustalonych terminach zjazdów (piątek po południu - sobota). Rozpoczęcie zajęć nastąpi w październiku 2017 r.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się 6 zjazdów, w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się 6 zjazdów. Zakończenie studium przewidziane jest na czerwiec / wrzesień 2018 roku.

Czas trwania

2 semestry

Zasady naboru

- posiadanie tytułu magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata

- rejestracja w systemie rekrutacyjnym Politechniki Warszawskiej dla kandydatów studiów podyplomowych
- złożenie oświadczenia o ponoszeniu opłat za studia w przewidzianych terminach (osoba prywatna lub pracodawca)

Rekrutacja prowadzona będzie na podstawie kolejności złożonych dokumentów. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie kolejnych semestrów studium podyplomowego oraz zdanie egzaminu końcowego.

Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe słuchacz otrzymuje po wniesieniu opłaty w wysokości 7650 zł którą należy uiścić do dnia 15 października 2017 r. Istnieje możliwość, po uprzednim złożeniu oświadczenia przez kandydata oraz uzyskania zgody Dziekana, wniesienia opłaty w dwóch ratach. W tym celu należy złożyć zobowiązanie o wpłacie drugiej raty w obowiązującym terminie. Rata pierwsza 3850 zł, termin wpłaty jw., rata druga 3800 zł, termin wpłaty do 15 lutego 2018 r. Wpłata powinna wpłynąć na rachunek Politechniki Warszawskiej zgodny z numerem przedstawionym w trakcie rejestracji poprzez portal dla kandydatów na studia, z dopiskiem - Studia Podyplomowe Elektroenergetyka Trakcji Elektrycznej
Opłaty 7650 zł


Termin zgłoszeń

Do 15 października 2017 roku przez portal intenetowy

 Rejestracja kandydatów na studia jest już możliwa pod linkiem

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-podyplomowe/Rekrutacja-na-studia-podyplomowe

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-podyplomowe/Studia-podyplomowe-posiadajace-decyzje-JM-Rektora-na-uruchomienie/Wydzial-Elektryczny/Elektroenergetyka-Trakcji-Elektrycznej

W celu rozpoczęcia procedury przyjęcia na studia proszę o wypełnienie Wniosku i Ankiety (dwie pierwsze części. Podpisany Wniosek, Ankietę proszę wraz z kopią Dyplomu Ukończenia Studiów (oryginał dyplomu do okazania w późniejszym terminie) proszę przesłać na adres

Instytut Elektroenergetyki Politechnika Warszawska

(Doc dr hab. inż. Tadeusz Maciołek SP)

ul. Koszykowa 75

00-662 Warszawa

lub dostarczyć po 20 sierpnia 2017r. do Sekretariatu Instytutu Elektroenergetyki w Gmachu Mechaniki pok 5 tel 222347255 na terenie głównym Politechniki Warszawskiej (z oryginałem dyplomu do wglądu)

 

WNIOSEK I ANKIETA pobierz word images

Dodatkowe informacje

Uruchomienie studiów podyplomowych nastąpi wówczas jeśli zgłosi się minimum 16 uczestników.